-Norge må skape flere tusen nye arbeidsplasser basert på nye tjenester, naturbaserte produkter og videreutvikling av vår tradisjonelle verdiskaping. I en tid med omstilling har Innlandet spennende muligheter. NHO er opptatt av at kompetansemiljøene og bedriftene i Innlandet får rammer for utvikling og vekst. Jeg setter derfor pris på å få holde innlegg på Agenda Innlandet-konferansen, og jeg ser frem til en spennende dag, sier NHO direktør Ole Erik Almlid.